Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Xử lý hành vi bắt trộm trẻ em như thế nào?

HÓI: Hành vi bắt trộm trẻ em để bán bị xử lý như thế nào theo pháp luật?
ĐÁP: Nhằm bảo vệ trẻ em, trật tự an toàn xã hội và tình cảm của cha mẹ đối với con cái, Điều 149 Bộ Luật Hình sự quy định “Tội bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ cm” như sau:
1.Người nào bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.
2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 20 năm:
a/ Có tổ chức hoặc có tính chất chuyên nghiệp;
b/ Để đưa ra nước ngoài;
c/ Bắl trộm, mua bán hoặc đánh tráo nhiều trẻ em hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;
d/ Tái phạm nguy hiểm.
Tội phạm quy định trong điều luật này lậ tội phạm xâm phạm trực tiếp quan hệ gia đình, giữa cha mẹ và con cái, cũng như trật tự an toàn xa hội.
-Theo Điều 1 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 12/8/ 1991 thì trẻ em bao gồm “Các em từ mới sinh đến 15 tuổi”.
-Hành vi bắt trộm trẻ em được thực hiện một cách lén lút, bí mật làm cho trẻ cm phải rời bỏ gia đình hoặc nơi đang ở. Hành vi này nhàm mục đích chiếm lấy con của người khác mà không có sự thỏa thuận của cha mẹ hoặc của người có trách nhiệm chăm sóc quản lý, không kc thủ đoạn thực hiện như thế nào.
-Mua bán trẻ em là hành vi mua hoặc bán trẻ em nhằm kiếm lời, không kể là mua của chính người có con mang bán hoặc mua của ki đã hắt trộm.
-Đánh tráo trẻ em là hành vi cổ tình tráo trẻ em này lấy trẻ em khác Trường hợp này có thể xảy ra trong các noi nuôi dưỡng trỏ cm sơ sinh.
Trong trường hợp bắt trộm irè cm nhàm đòi tiền chuộc thì khỏMỊt phạm tội bắt trỏ cm mà phạm lội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ciiu công dân theo Điều 152 Bộ luật Hình sự.