Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Số phận của Vũ trụ

Hiện nay đa số các nhà khoa hục điĩ nhất trí và cho rằng Vũ trụ sinh ra từ một vụ nổ vô cùng vĩ đại gọi là Big Bang cách đây khoảng 14 tỉ năm và từ đó vẫn tiếp tục giãn nở. Nhưng “lực hút hấp dân” (lực Newton) do vật chât trong Vũ trụ tạo ra phải làm Vũ trụ có xu hướng co lại và giãn nở chậm dần. Mây năm gần đây khi quan sát các ngôi sao trong những thiên hà xa xôi nhất, các nhà thiên văn ngạc nhiên nhận thấy Vũ trụ, đáng lẽ phải giãn nở ngày càng chậm, nhưng lại giãn nở càng nhanh. Họ kết luận là có khả năng trong Vũ trụ còn có một “lực đẩy’ nào đó hoạt động chống lại và chi phối “lực hút hấp dẫn” để nít cục làm tăng tốc độ giãn nở của Vũ trụ. Tuy nhiên, bản chất của lực đẩy này chưa được xác định.
Vào đầu thế kỷ 20, chính Einstein, đã đưa ra một khái niệm tương đương với một lực đẩy, nhưng sau lại phủ nhận ý kiến của mình. Ông cho rằng đó là một lầm lỗi khoa học lớn ! Không ngờ phải đợi ngót một thê kỷ sau, cac nhà thiên văn vật lý mới phát hiện đưọc tác động của lục đẩy này.
Lý thuyết vật lý hiện nay đề xuất “năng lượng chân không”, một khái niệm trừu tượng còn đưọc gọi là “năng lượng tối , là nguyen nhân của sự gia tang toc độ giãn nở của Vũ trụ. Hơn nữa, năng lượng tối chiếm tối 73% tổng sô năng lượng của Vũ trụ. Sô vật chất quy ra nang lượng chiếm 27% còn lại, trong đo, 23% lại là “vật chất tối” không nhìn thây và không phát hiện được. Chỉ còn 4% năng lượng là dưới dạng nguyên tử tạo ra vật chất như các VI sao và các thiên hà mà ta có thể nhìn thấy bằng mắt trần hay bằng kính thiên văn lớn.
Kết luận là vật chất quan sát thấy đưọc trong Vũ trụ hóa ra rất hiếm !
Các nhà thiên văn còn chụp được bức xạ “phông Vũ trụ”, vết tích cuả vụ nổ Big Bang. Đây là bức tranh cuả Vũ trụ lúc vùa ra đời mới đưọe
300.0 năm (tuổi cùa Vũ trụ hiện nay khoảng 14 tỉ năm). Vũ trụ nguyên thủy hiện ra lổn nhổn vật chất sau này kết tụ thành những đám mây, mầm mông cùa hàng trăm tỷ thiên hà trong đó có hàng chục ty ngôi sao. Những kết quả nghiên cứu này đã thúc giục các nhà vật lý và các nhà thiên văn vật lý tiếp tục quan sát và làm ra những lý thuyết để tìm hiểu sự hình thành và sô phận cuả Vũ trạ Trong tưorng lai, trên đà cứ giãn nở nẹay càng nhanh, Vũ trụ sẽ loãng dẫn và trở thành vô tận.
Tìm kiểm các hành tinh xa xôi và dấu hiệu của sự sống
Một hướng nghiên cứu ưa thích nữa của các nhà thiên văn hiện nạy lá sự tìm kiếm các hành tính ở hẳn bên ngoài hệ Mặt tròi. Trái đất cũng như 8 hành tinh trong hệ Mặt trời không phát ra ánh sáng mà chỉ phản chiếu ánh sáng của Mặt trời. Giả thử, nếu ta bay được ra xa hệ Mặt trời và ngoảnh lại để nhìn Trái đất và các hành tinh khổng lồ như Mộc và Thổ, ta sẽ thất vọng bởi vì ta sẽ chỉ phát hiện ra đưọc Mặt tròi dưới dạng một ngôi sao sáng, nhưng không nhìn thấy các hành tinh quay chung quanh. Bởi vì, ánh sáng của Mặt tròi cũng như của các ngôi sao khác mạnh bằng một tỷ lần ánh Háng cuả các hành tinh, nên át hăn anh sáng quá yếu ớt cuả các hành tinh đồng hành. Cho nên từ Trái (lất, các nhà thiên văn không thể (ịuansát thấy những hành tinh quay chung quanh những ngôi sao. Phát hiện những hành tinh này là một ván đề rất nan giải, tương tự như tu muốn nhìn thấy một con đom <1óm bay ngay bên cạnh một đèn biển ờ cách xa ta hàng trăm kilômet.

Bài viết nhiều người xem