Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Người đặt nền móng cho ngành thiên văn hiện đại

Stein đã đặt nền móng cho ngành thiên văn vật lý hiện đại. Ly thuyết tương đôi của Einstein đã mang lại những hệ quả cách mạng cho ngành vật ly nói chung và bổ sung định luật “hấp dẫn phổ biến” cua nhà vật lý Newton đề xuất từ ba thê kỳ trước trong ngành cơ học. Nhờ những định luật cơ bản của Newton ve sự tương tác giữa những thiên thể do anh hưởng của lực hấp dẫn mà các nhà khoa học đã túíh chính xác đưọc quỹ đạo của các tên lửa và vệ tinh phóng lên các hành tinh. Nhưng muốn tìm hiểu những
* GS.TS. NGUYEN Q.UANG RIỆU hiện tượng trong Vũ trụ bao la, (Đài thiên văn Paris) các nhà thiên văn vật lý phải áp dụng lý thuyết tương đối của Khám phá Vũ trụ
trong ngành vật lý lý thuyết, ngành thiên văn vật lý mói đạt đưọc những thành tựu đáng kể. Cánh cửa của Vũ trụ được mở ngày càng rộng để nhân loại ngó nhìn và thỏa mãn tính tò mò của họ. Ngày nay, các nhà khoa học coi Vũ trụ như một phòng thí nghiệm thiên nhiên cực kỳ phong phú.
Những sự kiện xảy ra trong Vũ trụ đôi khi có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. Chung ta đều cảm thây ánh sang và sức nong của Mặt trời, ngôi sao gần chúng ta nhất. Mặt trơi dường như bất dl bất dịch, nhưng kỳ thực sự hoạt động của Mặt trơi thay đồi theo chiu kỳ. Trong những thòi kỳ hoạt động tối đa, Mặt trời phun rất nhiều vật chất tới Trái đất có khả năng làm tổn thương sức khỏe của các nhà du hành đang bay trong không gian và làm hư hong hệ thống phát điện ở một sô khu vực trên toàn cầu. Mặt tròi cũng có ảnh hưởng đối với khí hậu. Bởi vì, quỹ đạo cua Trái đất quay chung quanh Mặt trời không phải là một hình tròn, nhưng là một hình e-líp và thay đổi hình dạng, nên Trái đat có khi gần, khi xa Mặt trời, khi nóng, khi lạnh. Thêm nũà, Trái đất cũng tự quay nghiêng ngả trên quỹ đạo và lắc lư như một con quay. Khi bán cầu nào hướng ít về phía Mặt tròi thì lạnh lên. Sự thay đổi rất chậm và rất tinh tế của quỹ đạo Trái đất là nguyên nhân của những thòi đại lạnh dài hàng vạn năm, gọi là những “thòi đại bang hà”. Những ngôi sao cũng hoạt động tương tự như Mặt tròi, nhưng vì quá xa xôi nên không co ảnh hưởng trực tiếp tới khí hậu trên Trái đât.

Bài viết nhiều người xem