Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Hỏi đáp tư vấn thành lập công ty TNHH

HÔI: Hiện nay trên thị trường các doanh nghiệp, thành lập công ty TNHH có rất nhiều hoạt động khuyến mãi. Xin cho biết những hoạt động khuyến mãi của thương nhân bị hạn chê theo quy định pháp luật là gì ?
ĐÁP: Điều 185 Luật thuơng mại I|uy định vẻ “Các hoại động khuyến mại bị cấm” như sau:
Cấm các hoạt động khuyến mại sau đây:
1. Khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa chưa được phcp lưu thông;
2. Khuyến mại thiếu trung thực hoặc gây hiểu lầm về hàng hóa, dịch vụ đc lừa dối khách hàng;
3. Khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa kcm chất lưựng, làm phương hại