Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Giáo dục cần đào tạo thêm kỹ năng giao tiếp

Hệ thống giáo dục của tỉnh tương đối hoàn chỉnh, tất cả các huyện thị đều có trường học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Trên địa bàn tỉnh có 1 trường đại học (Đại học thể dục thể thao Trung ương I) và 5 trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề (Trung học thủy sản 4 ở Từ Sơn, Trung học thống kê Trung ương I ở Bắc Ninh, Trường công nhân xây dựng thủy lợi Tiên Sơn v.v…).
Đến năm 1999, Bắc Ninh có 294 trường phổ thông, trong đó có 271 trường tiểu học và trung học cơ sở và 23 trường trung học phổ thông. Màng lưới trường tiểu học và trung học cơ sở trải rộng khắp, trung bình mỗi huyện có 33 trường các loại, thu hút hầu hết số trẻ em đến tuổi vào trường, học kiến thức và các kỹ năng giao tiếp. Màng lưới trung học phổ thông cũng tương đối phát triển, bình quân mỗi huyện thị có khoảng 3 trường.
Bình quân trên 1 vạn dân có 2533 học sinh.
Màng lưới y tế được mở rộng đến xã. Nhìn chung mỗi huyện có 1 bệnh viện đa khoa, mỗi phường xã đều có trạm xá, nhà hộ sinh.
Toàn tỉnh có 1858 giường bệnh, 358 bác sĩ, 686 y sĩ. Trung bình cứ 10.000 dân có 17 giường bệnh, 3,9 bác sĩ, 7,0 y sĩ. Song song với ngành y tế thì ngành dược cũng được phát triển. Năm 1999, Bắc Ninh có 57 dược sĩ cao cấp, 67 dược sĩ trung cấp và 69 dược tá.