Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Đào tạo kỹ năng sống trong giáo dục

Nút cổ chai của ngành giáo dục
Theo nhìn nhận của các giáo sư uy tín và các nhà quản lý giáo dục lão thành, nền giáo dục ứng thí chính là một trong những nguyên nhân nặng nề dẫn đến chất lượng giáo dục kỹ năng sống thấp. Giáo sư Văn Như Cương: “Người học đáng ra phải thấm nhuần mục tiêu: học để biết, học để làm, học để hòa nhập cộng đồng và tự khẳng định mình, còn thi cử chỉ là một khâu nhỏ trong học tập để có thể đánh giá sự thu hoạch của người học chứ không phải mục đích cuối cùng. Thế nhưng nhìn vào không khí học tập của ta hiện nay, hầu như toàn bộ nỗ lực của thầy và trò đều tập trung vào thi cử”. Theo GS. Văn Như Cương, con đường học tập tuy khá rộng rãi ở bậc phổ thông thì lại bị “thắt cổ chai” ở
quãng đường lên đại học (ĐH) và cao đẳng (CĐ).
Giáo sư Trần Thanh Đạm cho rằng “hiện tất cả việc dạy-học đều nhắm đến các kỳ thi”. Nhưng ông lý giải ngoài những nguyên nhân khách quan về nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, những tác động của mặt trái xã hội…, nguyên nhân chủ quan của chất lượng kém về giáo dục vẫn là ở khâu lãnh đạo, quản lý giáo dục từ vĩ mô đến vi mô, nhất là vĩ mô. GS. Trần Thanh Đạm cho rằng: “Giáo dục phô thông thì quản lý quá cứng nhắc, máy móc, có tính sắp đặt theo chương trình, sách giáo khoa, giáo viên hoàn toàn bị động, chấp nhận, một mực tuân thủ các đề án cải cách từ nội dung đến phương pháp đưọc thiết kế sẵn và áp đặt xuống. Trong khi đó giáo dục chuyên nghiệp và Đại học thì hoàn toàn tự phát, trăm hoa đua nở. Giáo dục phô thông gò bó bao nhiêu thì giáo dục ĐH và chuyên nghiệp thoải mái bấy nhiêu…”.

Bài viết nhiều người xem