Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Công trình chinh phục vũ trụ trên thế giới

Bởi vì, không nhìn thấy được trực tiếp các hành tinh trong những hệ sao ở bên ngoài hệ Mặt trời, dù qua kính thiên văn, các nhà thiên vàn tìm cách phát hiện sự nhiễu loạn của quỹ đạo, của ngôi sao gây ra bởi những hành tinh đồng hành. Cũng như một cặp nhảy múa quay chung quanh nhau, ngôi sao và hành tinh khi gần, khi xa nhau, do đó, tốc độ của ngôi sao thay đổi chút ít một cách định kỳ. Dùng những kỹ thuật đo lường tốc độ công phu keo dài trong nhiều năm, các nhà thiên văn đã phát hiện được từ trước tới nay hơn một trăm hành tinh trong một sỏ hệ sao của Dải Ngân Hà~ Vói kỹ thuật hiện có để đo sự thay đổi tốc độ, chỉ những hành tinh khổng lồ cỡ lớn, ít nhất bằng hành tinh Mộc, mói đủ nặng để làm ngôi sao nhúc nhích. Những dự án phóng kính thiên văn lên không gian và sử dụng những kỹ thuật quang học che ánh sáng của ngôi sao để không làm lóa ánh sáng cua hành tinh đồng hành đang được nghiên cứu, nham phát hiện những hành tinh cỡ Trái đất. Đồng thời cac nhà thiên văn sẽ dùng pho kế để phân tích khí quyển của hành tĩnh. Nếu thành phần khí chủ yếu là Oxy, Ozon, C02, hoi nước và metan, như trong khí quyển Trái đất, thì hành tinh có khả năng có sự sống.
Trong những thập niên đầu của thế kỷ 21, chúng tã sẽ được chứng kiến những phát hiện lý thú và quan trọng trong ngành thiên văn. Vói những thông tui khoa học và sự đào tạo các cán bộ chuyên ngành, hý vọng trong tương lai không xa, các nhà khoa học Việt Nam tham gia vào công trình chinh phục Vũ trụ toàn cầu.

Bài viết nhiều người xem