Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Chú trọng đào tạo kỹ năng giao tiếp tại Bắc Ninh

Đến năm 1999, số người trong độ tuổi lao động của Bắc Ninh, chiếm 51,3% dân số.
99% số người lao động biết chữ, trong đó cớ 49% đă tốt nghiệp trung học cư sở và 13% tốt nghiệp phổ thông trung học.
Lực lượng lao độ nu có trình độ chuyên môn kĩ thuật, kỹ năng giao tiếp chiếm 7,8% tổng số người trong tuổi lao động của tỉnh, thấp hơn tỉ lệ chung của cả nuức (12,3%). Lao động có trình độ đại học và trên đại học là 7650 người, có trình độ trung học chuyên nghiệp là 30 nghìn người.
Bắc Ninh là n(ri có nhiều ngành nghề thủ công phát triển vào bậc nhất ở nước ta. Nhiều nơi đã hình thành các làng nghề, sản phẩm bán ra không chỉ trong vùng Đồng bằng sông Hồng mà còn trong cả nước. Đội ngũ thợ thủ công đông đảo, nhiều người có tay nghề cao. Điển hình là các làna gốm ven sông Cầu ; làng làm cày bừa, rèn Đa Hội ; nehề sơn Đình BảnH ; làm mành trúc ở Tân Hồng (Từ Sơn), Đình Bảng, Đồng Quan, Cầu Khê ; làng làm giấy ở Phong Khê, làng thự nề Viềng – Tiêu ; nghề mộc, chạm khắc gỗ ở Từ Son, Phù Khê ; các nghề chăn tằm, dệt lụa, thêu thùa ở nhiêu làng ; rượu làng Vân có tiếng từ lâu đời…

Bài viết nhiều người xem